Intel satsar stort mot OpenAI

Inledning

Intel tar en stor risk genom att investera massivt i Stability AI, en av OpenAI:s största konkurrenter, och genom att utmana OpenAI och ChatGPT. Intel förser också Stability med en AI-superdator som använder högpresterande Xeon-processorer, med över 4 000 Gaudi2 AI-processorer.

Intel satsar stort mot OpenAI och investerar stort i Stability AI, en framstående startup inom artificiell intelligens som är känd för sin breda användning av bildgenereringsmjukvaran Stable Diffusion, har nyligen säkrat viktig finansiering, med Intel Corporation som en ledande investerare. Finansieringen kommer vid en avgörande tidpunkt för företaget.

Finansieringsrundan i Oktober

Finansieringsrundan, som slutfördes i oktober, innebar att Stability samlade in strax under 50 miljoner dollar genom en konvertibel notering, enligt insatta källor som föredrog att vara anonyma på grund av informationens konfidentialitet.

En representant för Stability bekräftade företagets starka dragningskraft hos både stora riskkapitalbolag och strategiska investerare, vilket ledde till upprepat intresse för finansiering under de senaste månaderna. I ett inlägg på sociala medier den X antydde Stabilitys VD, Emad Mostaque, att strategisk finansiering hade säkrats under föregående månad, med officiella tillkännagivanden som förväntas inom kort.

Intels Involvering

Intel, en chiptillverkare, avstod från att kommentera finansieringen. Investeringen ägde rum efter Intels tillkännagivande i september om utvecklingen av en AI-superdator som använder Xeon-processorer och 4 000 Gaudi2 AI-processorer. Stability nämndes som ”ankarkund” i detta sammanhang.

Utmaningar för Stability AI

Denna finansiella injektion följer en utmanande period för Stability AI, präglad av att flera högre anställda, inklusive HR-chefen, lämnat företaget, som rapporterats av Bloomberg. Stability svarade med att personalomsättning är vanligt förekommande i en startupmiljö.

Företaget har också stött på interna meningsskiljaktigheter, där vissa styrelseledamöter uttryckt oro över VD Emad Mostaques ledarskap. Noterbart är att Coatue Management, en framstående supporter av Stability, hade tagit upp frågor om Mostaques ledarstil.

Coatues Inblandning och Styrelsediskussioner

Situationen uppges ha föranlett Coatue att undersöka möjligheten att utse en med-VD eller president. Medan en representant för Coatue avböjde att kommentera deras relation med Stability, uttryckte en representant från Stability respekt för styrelsens vägledning och bekräftade deras hjälp med att definiera produktkartan och framtida riktning.

Dessutom har det rapporterats om avvikelser som involverar Coatues generalpartner, Sri Viswanath, som var medlem i Stability AIs styrelse. Noterbart är att Viswanath uteblev från ett styrelsemöte tidigare i år, där en advokat från Coatue deltog i hans ställe.

Investerare och Styrelseutträden

Trots avhopp från styrelsen tros Coatue fortfarande inneha en betydande investering på 50 miljoner dollar i Stability, enligt en rapportering till US Securities and Exchange Commission i augusti.

En annan investerare, Gaurav Gupta från Lightspeed Venture Partners, avstod nyligen från sin roll som observatör i Stability AIs styrelse på grund av oenigheter om företagets riktning, enligt insatta. En representant för Lightspeed avböjde att kommentera på Guptas vägnar.

Stability AI:s Svar på Utmaningarna

Som svar på dessa utmaningar har Stability återfokuserat på forskning och utveckling. Företaget rapporterade att dess intäkter har ökat tiofaldigt under det gångna året och är inställt på ytterligare expansion när det lanserar ytterligare produkter.

VD Emad Mostaques Kontroversiella Ledarstil

VD Emad Mostaques ledarstil har väckt kontrovers, med personer som har arbetat med företaget som beskriver uttalanden som trotsar tron och överoptimistiska diskussioner om partnerskap och produkter.

Rättslig Tvist och Framtida Utsikter

Dessutom uppstod en rättslig tvist med medgrundaren Cyrus Hodes, som hävdade att han blev vilseledd att sälja sina aktier till ett lågt pris strax innan Stability uppnådde sin miljardvärdering.

Trots dessa hinder förblir Emad Mostaque optimistisk om Stability AIs framtid, nyligen delade han sin entusiasm för vad som ligger framför, inklusive kommande tillkännagivanden.

I sina senaste inlägg på sociala medier uttryckte Mostaque hopp om fortsatt innovation och produktutveckling och betonade vikten av att hålla fokus och bygga värdefulla lösningar för alla.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *