Så hårt slår corona mot företagen – konkursvåg

Den globala pandemin med COVID-19 har slagit hårt mot företag i hela Europa, och Sverige är inget undantag. Trots att Sverige haft några av de mildaste restriktionerna så har ekonomin och de svenska företagen drabbats mycket kraftigt. Redan i början av våren kom en flodvåg av konkurser som extremt snabbt drog med sig allt från stora butikskedjor (som MQ, Brothers och Polarn & Pyret) till småföretagare och enmansfirmor.

Enligt aktuell konkursstatistik från Upplysningscentralen (källa: UC) ökade konkurserna rekordartat och landade på hela 76% högre i juni 2020 än samma månad 2019. I den första vågen av konkurser var det främst företag med låg lönsamhet och höga driftskostnader som gick i stöpet, alltså företag som var särskilt känsliga för drastiska marknadsförändringar. Restaurangbranschen, hotell samt detaljhandel utmärker sig här eftersom kundunderlaget snabbt minskade rejält, men de fasta (och höga) kostnaderna kvarstod.

Av samma anledning, fast omvänt, så har distanshandeln och näthandeln klarat sig betydligt bättre under den första vågen. Vad som kommer hända framöver är dock betydligt svårare att förutse. De direkta effekterna av att pandemin drog in börjar nu ebba ut, men de sekundära effekterna är många och riskerar att drabba alla sektorer på ett eller annat vis.

Dessa sekundära effekter kan exempelvis vara att de som förlorade sin inkomst i den första vågen blir mindre benägna (på goda skäl) att spendera sina pengar, vilket drabbar alla företag som i sin tur har denne person som kund. Detta kan mycket väl komma att drabba även distanshandeln, när allt fler personer får försämrad ekonomi. Därtill är det många som väljer att spara sina pengar istället för att spendera dom på exempelvis resor, eftersom tiderna fortsatt är osäkra. Värt att komma ihåg är att de branscher som drabbats allra hårdast (flygbolag, restauranger, hotell, resebyråer med mera) gemensamt har hundratusentals anställda. De sekundära effekterna kommer alltså bli kännbara för många, under lång tid.

Klart är dock att en av de största fördelarna med e-handel (lägre fasta kostnader) också leder till högre grad av motståndskraft mot den här typen av extraordinära händelser.